Lokalizacja nieruchomości

<<  powrót do strony  >>
Walory Łodzi, jako centrum logistycznego Polski, podnosi nowozbudowane lotnisko oraz obecna i planowana sieć dróg w kraju (patrz: Mapa drogowa Polski).
Poniżej przedstawiono istniejące oraz będące w budowie drogi i autostrady w okolicach Łodzi oraz zaznaczono położenie oferowanych nieruchomości.
Kliknij na mapce aby obejrzeć wyróżniony ciemniejszym kolorem fragment planu Łodzi.